Montované haly, ocelové konstrukce.

 • Rychlá kalkulace - cena ihned

  Cena ihned...

  Cena on-line...

  Cenu znáte za 20 vteřin...

  Jednoduchý formulář

  Cena ihned

Firma Gametall se specializuje na výrobu a montáž montovaných hal a ocelových konstrukcí. Výroba je prováděna v nové montážní hale za pomoci moderních technologií. Jaký byl její vznik?

Firma byla založena v roce 1994 se záměrem podílet se na dovozu a distribuci trapézových pozinkovaných plechů ovrstvených plastem. Od začátku byla smluvním partnerem rodinná firma Taborsky GmbH., Gramatneusiedl z Rakouska. Tato firma se zabývá tvarováním trapézových plechů ovrstvených plastem již dlouhou řadu let a patří ve svém oboru k nejkvalitnějším a nejpružnějším výrobcům.

Firma GAMETALL postupně rozšířila svůj rozsah činnosti z dovozu a projektování střešních a stěnových plášťů na vlastní využití dováženého materiálu, zejména při tvorbě lehkých montovaných objektů. Cílem je rozšířit možnosti použití vysoce kvalitních materiálů i mimo velké investiční celky.

Kombinací relativně nízké ceny systému opláštění a pružnosti v reakcích na nestandardní požadavky (díky přímému dovozu) a vysoké produktivity při výrobě lehkých ocelových konstrukcí bylo dosaženo cenové úrovně dostupné pro širší řady zákazníků.

Dodávané objekty tak svou užitnou a estetickou hodnotou přispívají jak k relativně levnému uspokojování potřeb zákazníka tak k celkovému zvýšení stavební kultury v České republice.

K 1. 1. 2014 změnila firma Gametall právní formu a byla zapsána do obchodního rejstříku jako akciová společnost, pod spisovou značkou B 2193 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.